DÙNG THỬ SẢN PHẨM

BÁO GIÁ

  • price

Một tháng

  • 400$
  • price

Ba Tháng

  • 1000$
  • price

Sáu Tháng

  • 1800$
  • price

Một Năm

  • 2400$

LIÊN HỆ KINH DOANH

BÙI THỊ BÍCH NGỌC

Nhân viên kinh doanh nữ

Số điện thoại : 0462538244 | 0967556936
Email: kinhdoanh.votc.com.vn@gmail.com

ĐÀM MẠNH CƯỜNG

Kỹ sư cầu nối BrSE

Số điện thoại: 0462538244 | 0941081935
Email: kythuat.votc.com.vn@gmail.com